Privacy verklaring
Wij waarderen je interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens. 

Jouw gebruik van onze site betekent dat je instemt en akkoord gaat met het gehele privacy beleid dat onze voorwaarden van website gebruik aanvult.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit privacy beleid te veranderen, te wijzigen, aan te passen of gedeelten te verwijderen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Als we dat doen, zullen we de wijzigingen van dit privacy beleid op deze pagina doorvoeren en bovenaan deze pagina de datum van laatst herziende voorwaarden plaatsen. Met jouw voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen ga je akkoord met het privacy beleid. Het is je eigen verantwoordelijkheid om regelmatig het privacybeleid te checken of er veranderingen zijn geweest en deze te bekijken.

Welke gegevens verzamelen wij?
Gebruikersgegevens
Care For Hair verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om jouw naam, adres en contactgegevens. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan jou worden verstrekt door CFH.

Bij bestellingen:
De door jou ingevoerde gegevens bij het maken van een bestelling worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling aan betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Bij nieuwsbrieven:
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door het sturen van een mail naar webshop@careforhair.nl of je kunt je afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Automatisch gegeneerde gegevens

IP adressen en cookies
Wij kunnen informatie verzamelen over jouw computer, waaronder welk besturingssysteem en type browser je gebruikt, voor ons systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te verstrekken. Dit zijn statistische gegevens over surfgedrag en -patronen van onze gebruikers en niet identificeerbaar als individu. Functionele cookies worden geplaatst. Na toestemming worden pas cookies geplaatst ten behoeve van marketing analytisch en socials. De cookies die gebruik worden zijn van Google analytics, Google Ads, TikTok, Bing, Hotjar, YouTube, Facebook, Instagram, Brevo, Channable.

Voor dezelfde reden kunnen wij informatie over jouw algemene internetgebruik verkrijgen door middel van een cookie-bestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van jouw computer. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te leveren.

Ze stellen ons in staat:

  • Om onze omvang van het publiek en het gebruikspatroon in te schatten.
  • Om informatie op te slaan over jouw voorkeuren, en zo kunnen wij onze site aanpassen aan jouw individuele interesses.
  • Om de snelheid van jouw zoekopdrachten te verbeteren.
  • Om je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze site.

Wanneer je jouw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kun je de cookies verwijderen of laten verwijderen door je browser of virusscanner. Care For Hair gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal je bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien je jouw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website. 

Hoe beschermen wij je gegevens?
Care For Hair zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Care For Hair vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Uw persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van SSL-encryptie verzonden over het internet. Creditcard gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider (Mollie) worden verwerkt.

Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.

Gegevens wijzigen of verwijderen
Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Care For Hair van jou heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kun je per e-mail contact opnemen via webshop@careforhair.nl. Care For Hair zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij verwerkt heeft en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat je, wanneer je op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Care For Hair heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. Care For Hair accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Care For Hair heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Bewaartermijn
Care For Hair bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en anders maximaal twee jaar. 

Heb je vragen? Neem contact met ons op via webshop@careforhair.nl 

×